• Wij zijn Carter

    Voor bedrijven en particulieren

  • Wij zijn Carter

Wat is horizontaal toezicht?

Als ondernemer weet u graag waar u aan toe bent. Dat geldt zeker voor financiële en fiscale zaken. Horizontaal toezicht biedt ondernemers meer zekerheid. Carter Administratie & Fiscaal Advies is het eerste administratiekantoor in de regio Bloemendaal die Horizontaal toezicht mag voeren. Wij werken samen met de belastingdienst, in het vertrouwen dat past bij een moderne en maatschappelijke manier van ondernemen. Bij horizontaal toezicht gaat de belastingdienst er vanuit dat ons kantoor werkt volgens vooraf overeengekomen normen en dat onze aangiften kloppen. Dit betekent dat veel controles overbodig worden en onze aangiften snel worden verwerkt.

Hoe werkt het?

Horizontaal toezicht is gebaseerd op de aanname dat onze aangiften deskundig en correct zijn. Daartoe maken wij afspraken met de belastingdienst en met de cliënt. Onze werkwijze en die van de belastingdienst worden op elkaar afgestemd. Wij bespreken van belang zijnde fiscale kwesties vooraf met de belastingdienst voordat de aangiften wordr ingediend. Doordat de zaken van tevoren zijn afgestemd hoeven controles achteraf veelal niet plaats te vinden. De belastingdienst heeft het vertrouwen in ons kantoor waardoor controles achteraf veelal niet plaats zullen vinden.

Hoe kunt u meedoen?

U kunt samen met ons bekijken of horizontaal toezicht voor u ook tot de mogelijkheden behoort. U moet dan wel bereid zijn te bevestigen dat u uw financiële administratie en andere benodigde gegevens tijdig, juist en volledig bij ons aanlevert en dat u een relatie met de belastingdienst wilt onderhouden die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, transparantie en begrip. Dit doet u door het ondertekenen van een deelnameformulier, dat bij ons verkrijgbaar is.

Voordelen

  • U krijgt snel duidelijkheid en hoeft niet lang op uw aanslag te wachten.
  • U krijgt minder controles, omdat convenantaangiften alleen nog beperkt steekproefsgewijs worden gecontroleerd.
  • Vragen en opmerkingen worden snel beantwoord. Wij krijgen een aanspreekpunt bij de belastingdienst.

Wilt u ook meer zekerheid en meedoen aan horizontaal toezicht, neem dan contact met ons op zodat wij samen kunnen kijken of u aan de voorwaarden voldoet.